Pictomio 1.0.10.0

Pictomio 1.0.10.0

PICTOMIO GmbH – Freeware –
ra khỏi 9 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
Pictomio ist eine Software-Applikation zum Verwalten, Kategorisieren, Suchen und Archivieren von Fotos und anderen Mediendateien und zum Generieren von animierten 2D- und 3D-Slideshows. Für die Image-Dekodierung und die Anzeige von Slideshows werden die besonderen Fähigkeiten morderner programmierbarer 3D-Grafikprozessoren (GPUs) genutzt.

Tổng quan

Pictomio là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi PICTOMIO GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Pictomio là 1.2.35.0, phát hành vào ngày 13/03/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.2.35.0, được sử dụng bởi 57 % trong tất cả các cài đặt.

Pictomio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Pictomio đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Pictomio!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Pictomio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản